34 (340-344) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT)…

34 (340-344) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN
YÜKÜMLÜLÜKLER
Bu grupta yer alan 340-344 nolu hesaplar, TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5’i uygulayan işletmeler tarafından
hizmet ve inşa (taahhüt) sözleşmeleri için hakedişe bağlanmış tutarların, bu sözleşmelerden kaynaklanan hasılatları
aşması halinde ortaya çıkan sözleşme yükümlülüklerinin izlenmesinde kullanılır. Sözleşme yükümlülüklerinden on iki
aydan uzun sürede yerine getirilmesi beklenenler uzun vadeli yükümlülüklerde izlenir.