36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu grup, işletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi,
sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesaplardan oluşur.