39 (390-395) DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

39 (390-395) DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu grup, kısa vadeli yükümlülüklere ilişkin yukarıda belirtilen gruplara girmeyen diğer çeşitli kısa vadeli
yükümlülük kalemleri için açılmış 390-395 nolu hesaplardan oluşur. 396-399 nolu hesaplar, TFRS 5 kapsamında ortaya
çıkan yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır.