469 Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler

469 Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler

Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen gelecek yıllarda ödenecek diğer yasal
yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Yükümlülük tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça bu hesaba alacak, kısa vadeli
yükümlülüklere aktarımlar veya ödemeler yapıldıkça borç kaydı yapılır.