5 ÖZKAYNAKLAR

5 ÖZKAYNAKLAR

Özkaynaklar, işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynaklarla, özkaynaklara
(TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan kazanç ve kayıplar dâhil faaliyetlerden elde
edilen ve ortaklara dağıtılmayıp işletmede bırakılan kârlardan (zararlardan) oluşur. Diğer bir ifadeyle işletmeye ait tüm
yükümlülüklerin işletme varlıklarından indirilmesinden sonra geriye kalan varlıklar üzerindeki hakları ifade eder.
Özkaynaklar; ödenmiş sermaye, paylardaki değişim, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve fonlar, kâr veya zararda
yeniden sınıflandırılmayacak özkaynaklarda kaydedilen birikmiş gelirler (giderler), kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılacak özkaynaklarda kaydedilen birikmiş gelirler (giderler), geçmiş yıllar kârları, geçmiş yıllar zararları ile
dönem net kârı (zararı) şeklinde bölümlenir.