516 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

516 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

Bu hesap, TFRS’yi ve BOBİ FRS’yi uygulayan işletmelerin, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin
muhasebeleştirilmesinde ortaya çıkan satın alma bedeli ile edinilen işletmenin net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki
farkları diğer özkaynak unsurlarından ayrı olarak izlemesi gerektiğinde bu farkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Satın alma bedeli ile edinilen işletmenin net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki olumlu farklar hesabın
alacağına, olumsuz farklar ise borcuna kayıt edilir. Ortaya çıkan farkların birleşmeden sonra bu hesapta izlenmesinde
uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümleri doğrultusunda hareket edilir.