552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları

552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)
Maddi olmayan duran varlık kalemlerinin, dönem sonu ölçümlerinde maliyet yöntemi yerine yeniden değerleme yönteminin uygulandığı durumlarda; varlıkların yeniden değerlemesinden oluşan net değer artışlarının izlendiği hesaptır. Alt hesaplarda; maddi olmayan duran varlık türüne göre bölümleme yapılır.

İşleyişi:

“802 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre
bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır.
Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar kârları/zararları hesaplarına aktarılmasında bu hesaba borç kaydı yapılır.