564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler (±)

564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler (±)

(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, bir opsiyon sözleşmesinin gerçek değeri ile zaman değerinin ayrıştırılması ve opsiyonun gerçek
değerindeki değişimlerin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, opsiyon sözleşmesinin zaman değerinde
meydana gelen birikimli değişimlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)” ve “824 Opsiyonların Zaman
Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan
aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da
alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS hükümlerinin, bu hesapta izlenen tutarların dönemin diğer kapsamlı kâr veya zararına
yansıtılmadan doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilmesini
öngördüğü durumlarda söz konusu tutarlar ilgili varlık ve yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir;
dolayısıyla bu durumda “824 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma
Düzeltmeleri (±)” hesabı çalıştırılmaz.