565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)

565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)
(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)
Bu hesap, bir forward sözleşmesinin forward bileşeni ile spot bileşeninin ayrıştırılarak yalnızca spot
bileşenindeki değer değişiminin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, forward sözleşmesindeki forward
bileşeninin değerinde meydana gelen birikimli değişimlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“815 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)” ve
“825 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma
Düzeltmeleri (±)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi
vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS hükümlerinin, bu hesapta izlenen tutarların
dönemin diğer kapsamlı kâr veya zararına yansıtılmadan doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine
ya da defter değerine dâhil edilmesini öngördüğü durumlarda söz konusu tutarlar ilgili varlık ve yükümlülük hesabı
karşılığında bu hesaba kaydedilir; dolayısıyla bu durumda “825 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin
Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)” hesabı çalıştırılmaz.