611 Satış İskontoları (-)

611 Satış İskontoları (-)

Bu hesap, iskontolar dolayısıyla satış hasılatında yapılması gereken düzeltmelerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Satış iskontoları dolayısıyla satış hasılatında yapılması gereken indirimler bu hesabın borcuna, tahmin değişikliği
sonucu indirimlerde yapılacak iptaller ise bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen
Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek hesap kapatılır.