65 (650-654) ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

65 (650-654) ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

Bu grup, 62 SATIŞLARIN MALİYETLERİ (-) ve 63 ESAS FAALİYET DÖNEM GİDERLERİ (-) gruplarında izlenen giderlerin dışında kalan esas faaliyet giderlerinin izlendiği 650-654 nolu hesaplardan oluşur.