691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)

691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)

Bu hesap, sürdürülen faaliyetlere ilişkin mali kâr üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan döneme
ait vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır. BOBİ FRS’de olduğu gibi durdurulan faaliyetlere ilişkin
dönem kâr veya zararın ve bunlara ilişkin vergi giderlerinin ayrı olarak gösterilmediği durumda, bu hesabın ismi “691
Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri” olarak kullanılabilir.

İşleyişi:

Hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, “370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları” hesabının alacağına kaydedilir. Dönem sonunda hesabın kalanı, “690 Sürdürülen Faaliyetler
Dönem Kârı veya Zararı (±)” ve “692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarıyla
birlikte “693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)” hesabına aktarılarak kapatılır.