694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)

694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)

(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, işletmenin durdurulan faaliyetlerinden dönemde ortaya çıkan kâr veya zararın izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Durdurulan faaliyetlerden gelirler bu hesabın alacağına, giderler ise borcuna kaydedilir. Dönem sonunda hesabın
kalanı, “695 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)” ve “696 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş
Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)” hesaplarıyla birlikte “697 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)”
hesabına aktarılarak kapatılır.