699 Dönem Net Kâr veya Zararı (±)

699 Dönem Net Kâr veya Zararı (±)

Bu hesap, cari dönemin vergi sonrası kâr veya zararının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

“693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)” ve “697 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)” hesaplarından kapatılması sonucu yapılan aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiye vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Hesabın alacak bakiyesi vermesi durumunda “590 Dönem Net Kârı” hesabının alacağına, borç bakiyesi vermesi durumunda ise “591 Dönem Net Zararı (-)” hesabının borcuna aktarılarak hesap kapatılır.