734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili genel üretim giderleri ile önceden
saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz kapasite farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap ilgili
stok hesabına ve 62 SATIŞLARIN MALİYETLERİ (-) grubundaki ilgili hesaba aktarılarak kapatılır.