811 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan…

811 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Kazançlar (Kayıplar) (±)
Bu hesap, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlanma
araçlarına ilişkin dönemde ortaya çıkan gerçeğe uygun değer farklarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artışları “111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere
Yansıtılan Finansal Yatırımlar / 201 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal
Yatırımlar” hesabının borcu karşılığında, bu hesabın alacağına kaydedilir. Değer azalışları ise “111 Gerçeğe Uygun
Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar / 201 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı
Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar” hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında,
bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire
Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap
kapatılır.