813 Dönemde Ortaya Çıkan Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)

813 Dönemde Ortaya Çıkan Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
Bu hesap, yurt dışı işletmedeki net yatırım riskinden korunma işlemlerinde korunma aracından kaynaklanan
döneme ilişkin kazanç ve kaybın etkin bir korunma sağladığı tespit edilen kısmının izlenmesinde kullanılır. Etkin
olmayan kısmı ise doğrudan “667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar” ya da “677 Türev Araçlardan Kaynaklanan
Zararlar (-)” hesaplarında izlenir.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan kazançların etkin kısmı bu hesabın alacağına, kayıpların etkin kısmı ise borcuna
kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “563 Yurt Dışı İşletmedeki Net
Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.