814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)

814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)

Bu hesap, bir opsiyon sözleşmesinin gerçek değeri ile zaman değerinin ayrıştırılması ve opsiyonun gerçek değerindeki değişimlerin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, opsiyon sözleşmesinin zaman değerinde
dönemde meydana gelen değişimlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Opsiyonun zaman değerinde dönemde ortaya çıkan artışlar bu hesaba alacak, azalışlar ise bu hesaba borç
kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “564 Opsiyonların Zaman
Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.