815 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)

815 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)

Bu hesap, bir forward sözleşmesinin forward bileşeni ile spot bileşeninin ayrıştırılarak yalnızca spot
bileşenindeki değer değişiminin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, forward sözleşmesindeki forward
bileşeninin değerinde dönemde meydana gelen değişimlerin izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Forward sözleşmesinin zaman değerinde dönemde ortaya çıkan artışlar bu hesaba alacak, azalışlar ise bu hesaba
borç kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “565 Forward
Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.