823 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

823 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap, “563 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında
yer alan birikimli kazanç veya kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden
sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde
kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca yurt dışındaki işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin “563 Yurt
Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında izlenen birikimli kazanç veya
kayıplar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç
bakiyesinde yer alan tutarlar “563 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)”
hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.