824 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

824 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

Bu hesap, “564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya
kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem
içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca “564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabında yer alan birikimli
kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar hesaplarına yapılan aktarımlar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba
kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “564 Opsiyonların Zaman
Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.