825 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

825 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap, “565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabında yer alan
birikimli kazanç veya kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma
düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca “565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)”
hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar hesaplarına yapılan aktarımlar ilgili kâr veya zarar
hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar
“565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.