837 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)

837 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylara İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)
Bu hesap, özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikimli
diğer kapsamlı gelirlerini kâr veya zarar hesaplarına yansıtmadan bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerineaktardığı ve karşılığında dönemin diğer kapsamlı gelirlerinden indirdiği durumda, yatırımın dönemin diğer kapsamlı
gelirlerinden indirdiği tutarlardan işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır. Ancak, işletmenin özkaynakyöntemiyle değerlenen bir yatırımının bu kapsamda dönemin diğer kapsamlı gelirinden indirdiği tutarları bu yatırıma ait
dönemin diğer kapsamlı gelir unsurlarından ayrıştıramaması halinde bu hesap kullanılmaz, özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımın, diğer düzeltmeler dâhil, toplam diğer kapsamlı gelirinden işletmeye düşen paylar “817 ÖzkaynakYöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kârveya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)” hesabına kaydedilir.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikimli diğer kapsamlı gelirlerini, kâr veya zarar hesaplarına yansıtmadan bir varlığın veya
yükümlülüğün defter değerine aktardığı ve karşılığında dönemin diğer kapsamlı gelirlerinden indirdiği durumda, diğer
kapsamlı gelirlerinden indirdiği tutarlardan işletmeye düşen paylar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba
kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “567 Özkaynak Yöntemi ile
Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda SınıflandırılacakPaylar (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.