839 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler (±)

839 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler (±)
Bu hesap, 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK ÖZKAYNAKLARDA
KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan birikimli kazanç veya kayıpların, kâr veya
zarar hesaplarına yansıtılmadan bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerine aktarıldığı ve karşılığında dönemin diğer kapsamlı gelirlerinden indirildiği durumda, söz konusu birikimli kazanç veya kayıplara ilişkin olarak “569 Kâr veya
Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)”
hesabında yer alan ve diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken birikimli vergi giderlerinin izlenmesinde kullanılır.
Bu hesap, bu grupta yer alan her bir hesaba ilişkin ertelenmiş vergi etkisi ile dönem vergi giderlerinin ayrı ayrı
izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK
ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan hesaplarda izlenen
birikimli kazanç veya kayıplar bir varlığın veya yükümlülüğün defter değerine aktarıldığında ve karşılığında dönemin
diğer kapsamlı gelirlerinden indirildiğinde, bu kazanç ve kayıplara ilişkin olarak “569 Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabında izlenen
birikimli vergi giderleri, ilgili varlık veya yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu
hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “569 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda
Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.