02 Aralık Pazartesi – 06 Aralık Cuma Haftası Mali Takvim

02.12.2019 PAZARTESİ
Ba-Bs Ekim 2019 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.
E-Defter E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Ağustos 2019 dönemine ait elektronik defterlerin mali mühür ile onaylanması (2019 Ağustos dönemi beratının alınması).
Emlak Vergisi Emlak Vergisinin 2’nci taksitinin ödenmesi.
Çevre Temizlik Vergisi Çevre Temizlik (Konut Dışı Binalar İçin) Vergisinin 2’nci taksitinin ödenmesi.
Veraset ve İntikal Vergisi Veraset ve İntikal Vergisinin 2’nci taksitinin ödenmesi.
SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) Ekim 2019 döneminde çalışan personele ait SGK bildirgesinin ödenmesi.
SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) Ekim 2019 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.
SGDP Ekim 2019 dönemi çalışan emekli personele ait SGDP bildiriminin ödenmesi.