103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan; çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Bu hesapta izlenen çekler karşı tarafça her an tahsil edilebilir olan; ancak henüz tahsil için bankaya verilmemiş çeklerdir.
Verilen ileri tarihli çekler bu hesapta değil, kısa veya uzun vadeli yükümlülük olmasına göre, “322 Verilen İleri Tarihli Çekler” ya da “422 Verilen İleri Tarihli Çekler” hesabında izlenir.

İşleyişi:
Üçüncü kişilere çek veya bankalara ödeme emri verildiğinde bu hesaba alacak; çek ve ödeme emirleri bankadan tahsil edildiğinde bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir. Yabancı para cinsinden verilen çeklerin işleyişi ve dönem sonu değerlemesi yukarıdaki hesaplarda açıklandığı gibidir.