104 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-)

104 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-)
Bu hesap, “102 Bankalar” hesabının toplam tutarını düzeltir. İşletmenin nakit yönetiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğundan nakit ve nakit benzerlerinin bir bileşeni olarak değerlendirilen cari hesap şeklindeki vadesiz mevduat hesaplarının (kredili cari hesapların) bankalar tarafından tanınan limitler dâhilinde, geçici olarak eksi kalanlara düştüğü durumlarda oluşan negatif bakiye, banka kredileri hesabında değil bu hesapta izlenir.

İşleyişi:
Bankalar nezdinde açılan kredili cari hesaplarda bankanın tanıdığı limitler çerçevesinde negatif bakiyeye düşüldüğünde, finansal raporlama dönemlerinde ilgili banka hesabının alacak kalanı bu hesaba aktarılır. Kullanılan limit ödendiğinde bu hesaba borç kaydedilir.