11 (110-118) FİNANSAL YATIRIMLAR

11 (110-118) FİNANSAL YATIRIMLAR
Bu grup; nakit benzeri tanımını karşılayan yatırımlar dışında kalan ve normal koşullarda on iki ay içinde paraya dönüştürülmesi beklenen pay senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr veya zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymet niteliğindeki finansal yatırımların, nakit benzeri tanımını karşılamayan bir yıldan kısa vadeli banka mevduatlarının ve kullanımında kısıt bulunan bir yıldan kısa vadeli banka mevduat hesaplarının izlendiği hesaplardan oluşur. Bu grupta menkul kıymet niteliğindeki finansal yatırımların izlendiği hesaplar ölçüm esasına göre sınıflandırılmış, ayrıca teminata verilen finansal yatırımların ayrı bir hesapta izlenmesi öngörülmüştür. Bankalardaki mevduat hesapları için “115 Bankalardaki Vadeli Mevduat” ve “116 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri” hesapları ayrılmıştır.
On iki ay içinde elden çıkartılması beklenmeyen menkul kıymet niteliğindeki finansal yatırımlar ve işletmenin diğer şirketlere ortak olmak amacıyla yaptığı uzun vadeli yatırımları bu grupta değil, duran varlık sınıfında 20 (200- 208) FİNANSAL YATIRIMLAR ya da 21 ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR gruplarında izlenir. Ayrıca TFRS’yi uygulayan işletmelerde elden çıkartılmasına karar verilen ve satış amaçlı elde tutulan ortaklıklar, bu grupta değil, 19 (196-199) SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR grubunda açılan hesapta izlenir. Vadesi bir yıldan daha fazla olan mevduatlar duran varlık sınıfında finansal yatırımlar grubunda izlenir.