137 Şüpheli Diğer Alacaklar

137 Şüpheli Diğer Alacaklar

Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen senetli ve senetsiz diğer alacakların izlenmesinde kullanılır. Tahsili şüpheli hale gelmiş alacaklara ilişkin tahsilatın on iki aydan daha uzun sürede gerçekleşmesinin beklendiği durumlarda bu tür şüpheli alacaklar bu hesapta değil “237 Şüpheli Diğer Alacaklar” hesabında izlenir.

İşleyişi:

Olası tahsilatları on iki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen şüpheli diğer alacaklar, bulundukları hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın tahsil edilmesi, tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi veya alacağı şüpheli hale getiren koşulların ortadan kalkması durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.