15 STOKLAR

15 STOKLAR

Bu grup, normal faaliyet döngüsü içerisinde satılmak ya da üretim sürecinde kullanılmak üzere elde tutulan veya satılmak üzere üretilmekte olan varlıkların izlendiği hesaplardan oluşur. Ayrıca, hizmet sunulması durumunda; hizmetin üretimi için yapılan maliyetler, hasılatla eşleştirilinceye kadar stok olarak kaydedilerek izlenir.