150 İlk Madde ve Malzeme

150 İlk Madde ve Malzeme

Bu hesap, mal ve hizmet üretiminde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi, kırtasiye malzemesi, maddi duran varlıkların tamir, bakım ve yenilenmesinde kullanılacak malzemeler ve diğer her türlü malzemelerin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap işletmelerin ihtiyaçlarına göre stok türlerine göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

İlk madde ve malzemeler, satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna; tüketildiklerinde, kullanım amaçlarına bağlı olarak ilgili gider hesaplarına aktarıldığında, satıldığında, devredildiğinde, alış iadelerinde, satıcılardan sağlanan alış iskontolarında ve kayıttan silindiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.