156 Yoldaki Stoklar

156 Yoldaki Stoklar
Bu hesap, mülkiyeti ve riskleri işletmeye geçmekle beraber henüz işletme depolarına alınmamış yoldaki stokların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:
Stoklar, işletme mülkiyetine geçtiğinde bu hesaba borç, mallar işletmeye geldiğinde alacak kaydedilerek stokun türüne uygun olarak ilgili stok hesabına aktarılır.