157 Diğer Stoklar

157 Diğer Stoklar

Bu hesap yukarıdaki stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan yan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Elde edilen stoklar bu hesaba borç; satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir.