159 Verilen Sipariş Avansları

159 Verilen Sipariş Avansları

Bu hesap, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlenmesinde kullanılır. Sipariş avansıyla ilgili giderler de bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir.