180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler

180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler

Bu hesap, gelecek hesap dönemlerine ait peşin ödenen giderlerin on iki aydan kısa süreye ait kısımlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Gelecek aylarda ilgili gider veya maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. İlişkin olduğu aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır. Dönem sonlarında, duran varlıklar içerisinde “280 Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler” hesabında izlenen gider tutarlarının izleyen dönemin on iki aya isabet eden tutarları, bu hesabın borcuna aktarılır.