181 Gelir Tahakkukları

181 Gelir Tahakkukları

Bu hesap, üçüncü kişilerden tahsil edilmesi ya da kesinleşmesi üzerine ait oldukları hesaba kesin borç kaydı bir sonraki hesap döneminde yapılacak olan ancak içinde bulunulan faaliyet döneminde tahakkuk etmiş gelirlerin izlenmesinde kullanılır. Ancak tahakkuk eden gelirlerin doğrudan ilgili hesabın borcuna kaydedildiği durumlarda
(örneğin; banka mevduatlarına ilişkin faiz tahakkuklarının doğrudan bankalarla ilgili hesaba borç kaydedildiği durumlarda) bu hesap kullanılmaz.

İşleyişi:

Dönem sonlarında, cari döneme ait olarak hesaplanan gelir tutarları, ilgili kâr veya zarar tablosu hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Ayrıca daha önceki dönemlerde “281 Gelir Tahakkukları” hesabına kaydedilen tutarların izleyen cari dönemde tahsil edilecek veya kesinleşecek kısımları bu hesabın borcuna “281 Gelir Tahakkukları” hesabın alacağına kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna aktarılarak kapatılır.