182 Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri

182 Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri

Bu hesap, TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5 uyarınca inşa (taahhüt) ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan hasılatlarını bu sözleşmelerle ilgili edim yükümlülüklerini yerine getirdikleri ölçüde kaydeden işletmelerin, bu sözleşmeler kapsamında gelecekteki faaliyetlerle ilgili katlandıkları ve yapılan işin tamamlanan kısmıyla ilgili olmayan maliyetlerin izlenmesinde kullanılır. Gelecekteki faaliyetlerle ilgili katlanılan maliyetler, cari dönemde işin tamamlanma düzeyinin hesaplanmasında dikkate alınmaz ve bu maliyetler cari dönemde kâr veya zarar hesaplarına yansıtılmaz, bunun yerine bir varlık olarak bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

İnşa (taahhüt) ve hizmet sözleşmeleri kapsamında harcamalar yapıldıkça, ilgili maliyet hesabına borç kaydedilir. Bunlardan gelecekteki faaliyetlerle ilgili olanlar, maliyet hesaplarından bu hesaba aktarılır.

Sonraki dönemlerde ilgili faaliyet gerçekleştirildiğinde bu hesaptaki tutarlar kullanılan maliyet hesabına aktarılarak hesap kapatılır.