188 Sayım ve Tesellüm Noksanları

188 Sayım ve Tesellüm Noksanları

Bu hesap, sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, stok, canlı varlık ve maddi duran varlıklar vb. noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç, noksanlığın nedeninin bulunması, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir.