19 (190- 195) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

19 (190- 195) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

Bu grup, dönen varlıklara ilişkin yukarıda belirtilen gruplara girmeyen diğer çeşitli dönen varlık kalemleri için açılmış 190-195 nolu hesaplardan oluşur. 196-199 nolu hesaplar, TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler kapsamında ortaya çıkan varlıkların izlenmesinde kullanılır.