193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar

Bu hesap, mevzuat gereğince peşin ödenen ve on iki ay içerisinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergilerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Peşin ödenen ve on iki ay içerisinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler, bu hesaba borç kaydedilir. Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarından indirimi yapılacak olanlar, dönem sonlarında “371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri (-)” hesabının borcuna aktarılır.
Ancak aktarılacak tutar “370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.