196 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

196 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

Bu hesap; TFRS 5 kapsamında bireysel olarak satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller, canlı varlıklar gibi duran varlıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Duran varlık, satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırıldığında; defter değeri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinden küçük olanı üzerinden bu hesaba borç kaydedilir. İlgili varlık elden çıkartıldığında veya satış amaçlı elde tutulan duran varlık niteliğini kaybettiğinde hesaba alacak kaydedilir.