206 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

206 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

Bu hesap, kullanımına on iki aydan uzun bir süre blokaj konulan banka hesap tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Kullanım kısıtının ortadan kalkması durumunda hesap kalanı ilgili bankalar hesabına aktarılır.

İşleyişi

“102 Bankalar” hesabı ile “115 Bankalardaki Vadeli Mevduat” ile “205 Bankalardaki Vadeli Mevduat” hesaplarının kullanımının kısıtlandığı durumlarda, kullanımına kısıt getirilen tutarlar bu hesaba borç ilgili banka hesaplarına alacak kaydedilir. Kullanım kısıtının ortadan kalkması halinde hesaptaki tutarlar bu hesaba alacak ilgili banka hesaplarına borç kaydedilir. Yabancı para cinsinden olan döviz tevdiat hesapları raporlama dönemlerinde dönem sonu kuruna göre değerlenir ve kur değişim olumlu farkları bu hesabın borcuna “664 Kur Farkı Kazançları” hesabının alacağına; olumsuz farkları ise bu hesabın alacağına “674 Kur Farkı Zararları (-)” hesabının borcuna kaydedilir.
Raporlama dönemlerinde hesaba tahakkuk eden faizler bu hesaba borç, “660 Mevduat Faiz Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir.