207 Diğer Finansal Yatırımlar

207 Diğer Finansal Yatırımlar

Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ya da nitelikleri itibarıyla farklılık arz ettiği için ayrıca takip edilmesi tercih edilen duran varlık niteliğindeki finansal yatırımların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Finansal yatırım edinildiğinde bu hesaba borç, herhangi bir nedenle elden çıkarılmasında ise alacak kaydedilir.