208 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

208 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca değer düşüklüğüne tabi olan menkul kıymet niteliğindeki finansal yatırımlarla ilgili olarak ortaya çıkan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.
Hesap; bu grupta yer alan finansal yatırım hesapları paralelinde alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Finansal yatırımlarda meydana gelen değer düşüklükleri bu hesaba alacak, “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları (-)” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir.
Karşılık ayrılmış olan finansal yatırım elden çıkarıldığında veya tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilir. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi; “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet
Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları (-)” hesaba alacak kaydedilerek daha önce gider kaydedilen tutar iptal edilir.
Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi, “665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları” hesabında açılacak konusu kalmayan karşılıklar (değer düşüklüğü karşılık iptallerinden kârlar) alt hesabına alacak kaydedilerek yapılır.