21 ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR

21 ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR

Bu grup işletmenin diğer işletmelerin ekonomik ve finansal faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamak amacıyla yapmış olduğu ve uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı veya müştereken kontrol edilen işletme tanımını karşılayan yatırımların izlendiği hesaplardan oluşur.