219 Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (–)

219 Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (–)

Bu hesap maliyet ya da özkaynak yöntemi kullanılarak değerlenen bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarla ilgili olarak ortaya çıkan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır. Hesap; bu grupta yer alan finansal yatırım hesapları paralelinde alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Maliyet ya da özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıklardaki yatırımlarda meydana gelen değer düşüklükleri bu hesabın alacağına, “656 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir.

Karşılık ayrılmış olan ortaklık yatırımının elden çıkarılmasına ya da tahmin değişikliklerine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi; “656 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesaba alacak kaydedilerek yapılır. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi, “646 Ortaklıklardaki
Yatırımlardan Sağlanan Gelir ve Kazançlar” hesabında açılacak Konusu Kalmayan Karşılıklar (Değer Düşüklüğü Karşılık İptallerinden Kârlar) alt hesabına alacak kaydedilerek yapılır.