218 Ortaklıklardaki Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-)

218 Ortaklıklardaki Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-)

Bu hesap, ortaklıklardaki yatırımlarla (bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, müştereken kontrol edilen işletmeler) ilgili sermaye taahhütlerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, müştereken kontrol edilen işletmeler için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda ilgili yatırım hesabına borç kaydedilirken bu hesaba alacak kaydedilir. Taahhüt yerine getirildikçe hesaba borç kaydedilir. Hesap, ortaklıklardaki yatırım hesaplarına uygun olarak alt hesaplara ayrılabilir.