221 Alacak Senetleri

221 Alacak Senetleri

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığında ortaya çıkan senede bağlanmış alacaklardan duran varlık niteliğini taşıyanların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Alınan senet tutarları bu hesaba borç; dönen varlıklara aktarıldığında, tahsil edildiğinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.