231 Ortaklardan Alacaklar

231 Ortaklardan Alacaklar

Bu hesap, işletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemlerinden dolayı ortaklarından olan
alacaklarından duran varlık niteliğinde olanların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Alacağın doğması halinde hesaba borç; dönen varlıklara aktarıldığında, tahsil edilmesi halinde (ödemeler,
aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) alacak kaydedilir.