237 Şüpheli Diğer Alacaklar

237 Şüpheli Diğer Alacaklar

Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki aydan daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen
senetli ve senetsiz diğer alacakların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Olası tahsilatları on iki aydan daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen şüpheli diğer alacaklar, bulundukları
hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Alacağın tahsil edilmesi, tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi
veya alacağı şüpheli hale getiren koşulların ortadan kalkması durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.